Kinderfysiotherapie

Leiden

 

De Singel

Kinderfysiotherapie

 

 

Locatie:

Het Gebouw

Arubapad 2 

2315 VA Leiden

 

 Maandag  8:30-18:00
 Dinsdag  8:30-18:00
 Woensdag  8:30-18:00

Donderdag Vrijdag

8:30-18:00

8:30-18:00

 

 

Locatie:

De Singel Fysiotherapie 

Lusthoflaan 2

2316 JA Leiden

 

 Woensdag   8:30-18:00

Vrijdag

13:00-18:00

 

Behandeling aan huis maandag t/m vrijdag

 

Postadres:

De Singel Fysiotherapie 

Lusthoflaan 2

2316 JA Leiden

 

Telefoon:

071-5216525

06-48153514

Baby's

In het eerste jaar maakt een baby veel stappen in de motorische ontwikkeling. Baby’s ontwikkelen in de grove motoriek verschillende nieuwe vaardigheden zoals het rollen van de rug naar de buik en andersom, tijgeren, kruipen en ook ontwikkelen ze de eerste voorwaarden om te gaan staan en lopen. In de fijn motorische ontwikkeling ontwikkelen ze het reiken, het grijpen en het hanteren van bijvoorbeeld hun speeltjes. Bij de meeste kinderen gaat deze ontwikkeling goed, maar als dat niet zo is, is er extra aandacht en misschien wel wat oefeningen met je kind nodig.

De reden om naar een kinderfysiotherapeut te gaan of verwezen te worden kan heel verschillend zijn:

Het kan zijn dat een baby een vertraagde motorische ontwikkeling laat zien (bijvoorbeeld moeite hebben met het oprichten als ze op hun buik liggen, niet kunnen omrollen of zelfstandig tot zit kunnen komen.) Een andere reden kan zijn dat een baby een voorkeurshouding heeft en zijn hoofd daardoor afplat.

Ook kunnen baby’s aangemeld worden die veel huilen, moeilijk te troosten zijn, prikkelgevoelig reageren of slecht slapen. Deze problemen noem je regulatieproblemen. Deze problemen komen ook vaak voor bij baby’s met fysieke problemen zoals reflux, obstipatie of buikkrampjes.

Baby’s die gespannen spieren en motoriek hebben of juist slap zijn en de neiging hebben te overstrekken hebben ook baat bij fysiotherapeutische begeleiding.

Bij baby’s die te vroeg geboren (prematuur) worden of geboren met een te licht geboortegewicht (dysmatuur) verloopt de vroege ontwikkeling vaak anders. Deze baby’s hebben vaak extra ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld het leren rustig in slaap vallen en doorslapen of rustig te blijven tijdens verzorgmomenten of in drukke omgeving. In de motorische ontwikkeling zie je dat baby’s die te vroeg geboren worden vaak extra ondersteuning nodig hebben omdat zij nog moeite hebben bij het reguleren van de spierspanning en vaak de neiging hebben te veel te strekken en daardoor problemen ondervinden in de normaal motorische ontwikkeling. Vroege interventie is bij deze groep baby belangrijk.

Baby’s met aangeboren aandoeningen, afwijkende motorische ontwikkeling door neurologische problematiek of bijvoorbeeld een syndroom worden vaak langdurig fysiotherapeutisch begeleid. Omdat een vroege behandeling de prognose aanzienlijk kan verbeteren is het voor deze baby’s belangrijk vroeg te beginnen met de interventie.

In veel gevallen signaleert de jeugdarts of de huisarts dergelijke problemen. Het is vaak zo dat hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe kleiner de kans op een verstoring van de ontwikkeling en hoe minder behandelingen nodig zijn. De behandelingen van baby's bestaat voor een groot deel uit praktische adviezen aan u als ouder/ verzorger. Meestal komt de kinderfysiotherapeut bij u thuis. 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.