Kinderfysiotherapie

Leiden

 

De Singel

Kinderfysiotherapie

 

 

Locatie:

Het Gebouw

Arubapad 2 

2315 VA Leiden

 

 Maandag  8:30-18:00
 Dinsdag  8:30-18:00
 Woensdag  8:30-18:00

Donderdag Vrijdag

8:30-18:00

8:30-18:00

 

 

Locatie:

De Singel Fysiotherapie 

Lusthoflaan 2

2316 JA Leiden

 

 Woensdag   8:30-18:00

Vrijdag

13:00-18:00

 

Behandeling aan huis maandag t/m vrijdag

 

Postadres:

De Singel Fysiotherapie 

Lusthoflaan 2

2316 JA Leiden

 

Telefoon:

071-5216525

06-48153514

Hanneke van der Westen

 

Mijn specialisme ligt op het gebied van het begeleiden en behandelen van baby's en zeer jonge kinderen tot 2 jaar. Op jonge leeftijd beïnvloeden lichamelijke, motorische, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling elkaar, vandaar dat ik het belangrijk vind om geïntegreerd te kijken naar de ontwikkeling van een kind.

Met aandacht observeren van de lichaamstaal en het gedrag van de baby, goed luisteren naar ouders zijn de uitgangspunten voor mijn begeleiding bij baby’s met ‘regulatieproblemen’ denkende aan baby’s die ontroostbaar zijn, veel huilen en slecht slapen. Bij deze problemen kijk ik samen met ouders welke ondersteuning een baby nodig heeft om zichzelf beter te kunnen leren reguleren waardoor zij zichzelf beter kunnen geruststellen en het huilen verminderd en het slapen verbeterd. Vaak spelen rijpings- , fysieke - en psychologische factoren bij ‘regulatieproblemen’ op elkaar in. Door bijvoorbeeld een reflux heeft een baby pijn en stress en slaapt het moeilijk, waardoor het nog onrustiger wordt. Daardoor raken de ouders uitgeput en kunnen ze hun baby minder ‘coregulatie’ bieden: deze baby’s leren dan moeilijker om zichzelf tot rust te brengen en de aanhoudende stress verergert de reflux. En de negatieve spiraal van wederzijdse ‘disregulatie’ is vertrokken. Omdat een ouder en kind elkaar sterk beïnvloeden werk ik vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). Vanuit deze visie wordt ook gekeken naar de wederzijdse regulatie tussen ouder en kind.

Bij problemen of afwijkingen in de motorische ontwikkeling geef ik ouders inzicht in de motorische ontwikkeling, de problematiek en welke ontwikkelingsgerichte begeleiding of stimulatie hun kind nodig heeft. Ouders leren hoe zij hun kind hierbij optimaal kunnen helpen en hoe zij de ondersteuning zoveel mogelijk kunnen integreren in hun dagelijks leven. Ook bij ernstige afwijkende motoriek probeer ik hoopvol te blijven. Hoe ernstiger de afwijking, hoe moeilijker natuurlijk het herstel, maar ik vind het belangrijk te blijven investeren in een zo’n jong kind. Uit ervaring weet ik dat kinderen nog zo veerkrachtig zijn, het brein nog plastisch waardoor ook grote kansen voor verbetering. Op zijn minst kan ik een begin maken aan het aanleren hoe ze met de afwijking op een goede manier kunnen omgaan. Ik vind het belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor de problemen die een kind heeft, maar ook voor de sterke kanten zodat ouders met hun kind ook met plezier en vertrouwen hun kind in de ontwikkeling kunnen ondersteunen of begeleiden.

Ouders van extreem te vroeg geboren baby’s begeleid ik met het ToP programma, een preventief ontwikkeling ondersteunend programma speciaal ontwikkelt voor ernstig pre- en dysmatuur geboren baby’s. Het ToP programma wordt gecoördineerd vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl) dat gevestigd is in het AMC in Amsterdam.

Belangrijk vind ik om zoveel mogelijk zorg ‘op maat’ te bieden. Voor jonge baby’s vind ik het belangrijk dat zij in hun natuurlijke omgeving kunnen blijven en dat ik de ouders de hulp bied die ze nodig hebben. Ouderschap maakt kwetsbaar, daarom zoek ik graag samen met ouders en baby naar die ingang tot verandering of verbetering waardoor ouders zich weer gesterkt voelen in hun ouderschap. Ouders en baby’s respectvol bijstaan en begeleiden in deze kwetsbare en belangrijke levensfase is wat mij aanspreekt in mijn werk.


Sanne van der Beek

 

 Zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfontwikkeling van het kind op het gebied van bewegen!

Kinderen leren door te bewegen en hebben hierdoor kwaliteit van leven. Als dit minder goed lukt door pijn moeite met de fijne of grove motoriek of ziekte kan dit de ontwikkeling in de weg staan. Mijn uitdaging is om kinderen zo goed mogelijk te laten bewegen op zijn of haar eigen niveau.

Als fysiotherapeut en vakdocent lichamelijk opvoeding heb ik  veel ervaring opgedaan met kinderen. Hierdoor kan ik met leuke spellen en oefeningen en advies voor thuis bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen waardoor ze weer met plezier kunnen bewegen.

Verder heb ik de cursus medical taping gedaan waardoor ik nog beter kinderen met (sport)blessures kan helpen. Ik werk voornamelijk met kinderen van 4 tot 18 jaar met problemen in de fijne en grove motoriek, schrijfproblemen, kinderen met overgewicht en pijnklachten in gewrichten. Daarnaast heb ik heb ook de cursus gedaan om hoofdjes van baby’s met een voorkeurshouding te meten.

 

Stephine van Gennip

Knipsels

Ik heb de opleiding kinderfysiotherapie gevolgd nadat ik een paar jaar voor de klas heb gestaan op de lagere school. Ik hou van de diversiteit van de kinderfysiotherapie: Samenwerken met kinderen, ouders en de omgeving waarin ze leven. Belangrijk vind ik dat kinderen leren oefenen en fouten mogen maken van zichzelf. De een heeft meer aanleg voor bijvoorbeeld rekenen, de ander voor gym. Voor beiden geldt: Hoe meer je oefent, hoe beter je het leert.

Het oefenen op de praktijk gebeurt spelenderwijs. Kinderen kunnen in hun eigen tempo uitprobe-ren wat ze moeilijk/eng vinden met gym, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en plezier in activiteiten die ze eerst vermeden. We kijken samen hoe het komt dat zij zelf en dus ook de leerkracht niet kunnen lezen wat ze heb-ben geschreven bij dictee, taal of rekenen. Ik doe graag spelletjes, ter voorbereiding of juist als afsluiting van het schrijven en oefenen van de fijne motoriek.Ik leer kinderen met blessures weer vertrouwen in hun lichaam te laten krijgen, zodat ze hun favoriete sport weer volledig kunnen beoefenen. Als ex-topsporter kan ik me er goed in verplaatsen wat het voor hun betekent om tijdelijk minder of niet te kunnen trainen. Ouders begeleid ik bij het steunen en stimuleren van hun kinderen als ze huiswerk meekrijgen. Ik geef adviezen aan ouders met hun pasgeboren kind die een voorkeurshouding heeft of een motorische achterstand.

Ik ben ook psychosomatisch fysiotherapeut voor kinderen, jongeren en volwassenen. Stress komt al jong voor, ook bij kinderen. Hoe eerder ze leren dat te herkennen en ermee om te gaan, hoe beter. Is er angst voor bewegen ontstaan? Het is belangrijk dat ze begrijpen hoe hun lichaam reageert. Kinderen kunnen last hebben van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, nek-schouder-klachten, rugpijn, pijnklachten in hun been/armspieren en/of gewrichten, buikpijn, vermoeidheid en hyperventilatie. Ik leer ze om bewust te worden van hun lichaamssignalen, gedachten, emoties en wat ze doen, hun gedrag. “ Wat voel je? Wat doet spanning en pijn met je, hoe ga je ermee om? Hoe kan je een vicieuze cirkel die mogelijk is ontstaan doorbreken? Hoe kan je leren ont-spannen? Wat kan jou helpen zodat je weer lekker in je vel komt te zitten?

Je kunt meer lezen op www.desingelfysio.nl 

 

Marion Coolen

Specialisatie: jonge kinderen met ernstige meervoudige problematiek.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.